Konferans


Konuşma İngilizce ise Türkçe simültane çeviri